Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Wykonanie otworów poszukiwawczo - rozpoznawczych w celu rozpoznania warunków... 2017-08-16 10:45 przetarg nieograniczony 2017-08-18 Zobacz
2 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy systemu retencji w... 2017-07-28 10:45 przetarg nieograniczony 2017-08-18 Zobacz
3 Rozbudowa drogi gminnej – ul. Powstańców Warszawy na odcinku w km 1+963,00 – ... 2017-09-05 10:45 przetarg nieograniczony 2017-08-18 Zobacz
4 Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego wraz z ogrodzeniem przy Przedszkolu M... 2017-08-17 10:45 przetarg nieograniczony 2017-08-17 Zobacz
5 Zadanie nr 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont cz... 2017-08-22 10:45 przetarg nieograniczony 2017-08-17 Zobacz
6 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi gminnej ul. Try... 2017-08-31 10:45 przetarg nieograniczony 2017-08-17 Zobacz
7 Dowożenie uczniów z niepełnosprawnościami do szkół w roku szkolnym 2017/2018 ... 2017-08-21 10:45 przetarg nieograniczony 2017-08-11 Zobacz
8 Przebudowa budynku Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Mielcu 2017-08-07 10:45 przetarg nieograniczony 2017-08-09 Zobacz
9 Budowa podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej nn dla oświetlenia ciąg... 2017-08-21 10:45 przetarg nieograniczony 2017-08-04 Zobacz
10 Przebudowa drogi gminnej ul. Łuże w Mielcu – II etap wraz z budową oświetleni... 2017-08-21 10:45 przetarg nieograniczony 2017-08-04 Zobacz