Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 945/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 945/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 10
sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji i jej wysokości na
rzecz organizacji pozarządowej
11.08.2017 więcej
Zarządzenie nr 911/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 911/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 5 lipca
ws. przyznania dotacji i jej wysokości na rzecz organizacji
pozarządowej
06.07.2017 więcej
Zarządzenie nr 891/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 891/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 12
czerwca 2017 r. ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Mielec przez org.
pozarządowe
13.06.2017 więcej
zarządzenie nr 830/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 830/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 4
kwietnia w sprawie przyznania dotacji i ich wysokości na rzecz
organizacji pozarządowych
11.04.2017 więcej
Zarządzenie nr 798/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 798/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 9 marca
2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
15.03.2017 więcej
zarządzenie nr 775/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 775/2017 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Miejskiej Mielec przez organizacje
pozarządowe.
23.02.2017 więcej
Zarządzenie Nr 748/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 25.01.2017
o zmianie zarządzenia w sprawie przyznania dotacji celowych i
ich wysokości na rzecz klubów sportowych.
25.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 744/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 24.01.2017
w sprawie przyznania dotacji celowych i ich wysokości na rzecz
klubów sportowych
24.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 745/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 24.01.2017
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań
publicznych Gminy Miejskiej Mielec przez organizację
pozarządowe z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
dzieci i młodzieży
24.01.2017 więcej
Zarządzenie nr 727/2017 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 727/2017 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 12
stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na
realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Mielec przez przez
kluby sportowe.
12.01.2017 więcej
12