Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Mielcu
29.07.2016 więcej
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za rok 2015 Prezydenta Miasta Mielca
29.07.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 pracowników Urzędu
Miejskiego w Mielcu oraz kierowników jednostek organizacyjnych
gminy
02.06.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 radnych Rady Miejskiej w Mielcu
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 radnych Rady Miejskiej w
Mielcu
31.05.2016 więcej
Formularze oświadczenia majątkowego
Formularze oświadczenia majątkowego
22.02.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2014
Oświadczenia majątkowe pracowników administracji samorządowej
złożone w lipcu 2014 r.
19.02.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
Oświadczenia majątkowe pracowników administracji samorządowej
złożone we wrześniu 2015 r.
18.02.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2014 r.
Oświadczenia majątkowe złożone przez Mieczysława Józefa
Wdowiarza w lipcu 2015 r.
18.02.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2014 r. miejskiej administracji samorządowej
Oświadczenia majątkowe miejskiej administracji samorządowej w
Mielcu kadencja 2014-2018 (P-Z)
18.02.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2014 r. miejskiej administracji samorządowej
Oświadczenia majątkowe miejskiej administracji samorządowej w
Mielcu kadencja 2014-2018 (A-M)
18.02.2016 więcej
12