Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego
Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego dot.
zobowiązania właścicieli nieruchomości znajdujących się w
międzywalu rzeki Wisłoki do wycinki drzew i krzewów (...)
13.09.2017 więcej
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ŚR-IV.6333.16.2017
12.09.2017 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Decyzja IG.0750.1.70.2017 z dnia 30-08-2017r Starosty Powiatu
Mieleckiego
04.09.2017 więcej
Zawiadomienie i Ogłoszenie o Rozprawie Administracyjnej
Zawiadomienie i Ogłoszenie o Rozprawie Administracyjnej.
OS-II.7322.104.2017.KM
16.08.2017 więcej
Informacja o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania OŚ.6341.74.2017.HK
Informacja o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania
OŚ.6341.74.2017.HK
07.08.2017 więcej
Informacja o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania OŚ.6341.34.2017.HK
Informacja o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania
OŚ.6341.34.2017.HK
16.06.2017 więcej
Informacja o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania OŚ.6341.38.2017.HK
Informacja o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania
OŚ.6341.38.2017.HK
16.06.2017 więcej
Kwoty dotacji
Kwoty dotacji na rok 2017 szkół prowadzonych przez inne niż
Gmina Miejska Mielec osoby prawne i fizyczne
28.04.2017 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie
uczniów i o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.
30.03.2017 więcej
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
OS-I.7222.3.7.2017.DW
03.03.2017 więcej
123