Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Kwoty dotacji
Kwoty dotacji na rok 2017 szkół prowadzonych przez inne niż
Gmina Miejska Mielec osoby prawne i fizyczne
28.04.2017 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie
uczniów i o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.
30.03.2017 więcej
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
OS-I.7222.3.7.2017.DW
03.03.2017 więcej
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
31.01.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Prezydent Miasta Mielca ogłasza przetarg ustny nie ograniczony
na wynajem na czas nieoznaczony nieruchomości : lokali
użytkowych nr 1, nr 3, nr 4 położonych w budynku biurowo-
administracyjnym.
24.01.2017 więcej
Ogłoszenie o informacji
Ogłoszenie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich w 2017 roku
24.01.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Prezydent Miasta Mielca ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na najem kiosku handlowego o powierzchni użytkowej 10,92 m2
położonego przy wschodnim boku Placu Armii Krajowej.
10.01.2017 więcej
Rozporządzenie Nr 1/ 2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu
Rozporządzenie Nr 1/ 2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Mielcu
08.12.2016 więcej
Ogłoszenie o informacji
Ogłoszenie o informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mielcu
14.10.2016 więcej
Zawiadomienie UGG-U.6831.67.2.2016
Zawiadomienie UGG-U.6831.67.2.2016 z dnia 22.09.2016r.
22.09.2016 więcej
12