Lista artykułów

Nazwa artykułu
Konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu
Prezydent Miasta Mielca ogłasza konkurs na kandydata na
stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu
19.09.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie
Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska w
Urzędzie Miejskim w Mielcu.
06.09.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Naczelnika
Wydziału Dróg, Zieleni i Energetyki w Urzędzie Miejskim w
Mielcu.
29.08.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie Kontroli
Podatkowej w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Mielcu
04.08.2017 więcej
Ogłoszenie o VIII naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie
Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska w
Urzędzie Miejskim
03.08.2017 więcej
OGŁOSZENIE II NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Naczelnika
Wydziału Dróg, Zieleni i Energetyki w Urzędzie Miejskim w
Mielcu.
02.08.2017 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie
Kontroli Podatkowej w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w
Mielcu
02.08.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie
Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska w
Urzędzie Miejskim w Mielcu.
02.08.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Referacie ds. Analiz,
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Komunikacji
Społecznej w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie
Miejskim w Mielcu.
18.07.2017 więcej
Ogłoszenie o VII naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie
Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska w
Urzędzie Miejskim.
13.07.2017 więcej