Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – pełnomocnika ds.
ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul.
Żeromskiego 26
29.05.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Wydziale Inwestycji i
Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Mielcu
26.05.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru
na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie
Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska w
Urzędzie Miejskim w Mielcu
18.05.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie
Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska
17.05.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Biurze
Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w
Mielcu.
08.05.2017 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Wydziale Inwestycji i
Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Mielcu
04.05.2017 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie
Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska w
Urzędzie Miejskim w Mielcu
24.04.2017 więcej
Informacja o unieważnieniu naboru
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mielcu
podinspektora w Referacie Inwestycji w Wydziale Inwestycji i
Ochrony Środowiska
24.04.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Biura
Transportu Publicznego w Urzędzie Miejskim w Mielcu
18.04.2017 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze –Kierownika Biura
Transportu Publicznego w Urzędzie Miejskim w Mielcu
18.04.2017 więcej
1234