Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Referacie ds. Analiz,
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Komunikacji
Społecznej w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie
Miejskim w Mielcu.
18.07.2017 więcej
Ogłoszenie o VII naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie
Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska w
Urzędzie Miejskim.
13.07.2017 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Referacie ds.
Analiz, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Komunikacji
Społecznej w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia
12.07.2017 więcej
OGŁOSZENIE O III NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
podinspektora w Referacie Kontroli Podatkowej w Wydziale
Finansowym w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26.
10.07.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Naczelnika
Wydziału Dróg, Zieleni i Energetyki w Urzędzie Miejskim w
Mielcu.
06.07.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie ds.
Analiz, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i
Komunikacji(...)
23.06.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze – podinspektora w Biurze Kontroli i
Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Mielcu.
23.06.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie
Inwestycji w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska
22.06.2017 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Biurze
Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w
Mielcu
19.06.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Pełnomocnika ds.
informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Mielcu
12.06.2017 więcej
12345