Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze -
inspektora w Referacie Ochrony Środowiska w Wydziale Ochrony
Środowiska i Zarządzania Kryzysowego
15.11.2017 więcej
Informacja o wynikach konkursu
na stanowisko urzędnicze – inspektora w Referacie Gospodarki
Nieruchomościami w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki
Nieruchomościami i Geodezji w Urzędzie Miejskim w Mielcu.
09.11.2017 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
podinspektora w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w
Mielcu
08.11.2017 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora w Referacie
Ochrony Środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska i Zarządzania
Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Mielcu
08.11.2017 więcej
Konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu
Konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w
Mielcu
03.11.2017 więcej
Informacja o wynikach konkursu
na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Centrum
Kultury w Mielcu ul. Aleja Niepodległości 7
03.11.2017 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora w Referacie
Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki
Nieruchomościami i Geodezji
02.11.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
inspektor w Referacie Ochrony Środowiska w Wydziale Ochrony
Środowiska i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w
Mielcu, ul. Żeromskiego 26.
23.10.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -
Prezydent Miasta Mielca ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Wydziale
Inwestycji
19.10.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Prezydent Miasta Mielca ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze – inspektor w Referacie Gospodarki
Nieruchomościami w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki
Nieruchomościami i Geodezji.
12.10.2017 więcej