Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie UGG-U.6730.121.2017
Obwieszczenie UGG-U.6730.121.2017 w sprawie wydania decyzji o
warunkach zabudowy,dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na działce numer ew. 1783/ 9.
22.09.2017 więcej
Obwieszczenie IOŚ-OŚ.6220.25.2017.LN-13
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie i przebudowie
zakładu produkcyjnego C N Polska Sp. z o.o.".
21.09.2017 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.59.2017
Obwieszczenie UGG-U.6733.59.2017o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci
wodociągowej
21.09.2017 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.48.2017
Obwieszczenie UGG-U.6733.48.2017 w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
polegającej na budowie odcinka sieci gazowej niskiego
ciśnienia.
18.09.2017 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.57.2017
Obwieszczenie UGG-U.6733.57.2017 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci
gazowej
18.09.2017 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6730.131.2017
Obwieszczenie UGG-U.6730.131.2017 z dnia 18.09.2017 r. o
przesłaniu do uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy dla
inwestycji polegającejna budowie budynku mieszkalnego
jednorodzinnego.
18.09.2017 więcej
Obwieszczenie IOŚ-OŚ.6220.34.2017.LN-9
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie zakładu
przetwórstwa tworzyw sztucznych wraz z magazynem wysokiego
składowania".
18.09.2017 więcej
Obwieszczenie IOŚ-OŚ.6220.7.2016.LN-25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
14.09.2017 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.54.2017
Obwieszczenie UGG-U.6733.54.2017 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci
gazowej.
13.09.2017 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.55.2017
Obwieszczenie UGG-U.6733.55.2017 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie podziemnych
linii
13.09.2017 więcej