Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie IOŚ-OŚ.6220.33.2017.LN-5
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.:
"modernizacja i rozbudowa instalacji galwanizerni wraz montażem
nowych kabin malarskich – Magellan Aerospace (Polska) Sp. z
o.o.".
21.07.2017 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.42.2017
Obwieszczenie UGG-U.6733.42.2017 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci
gazowej.
21.07.2017 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.43.2017
Obwieszczenie UGG-U.6733.43.2017 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka
sieci.
21.07.2017 więcej
Obwieszczenie IOŚ-OŚ.6220.29.2017.LN-8
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia p.n.: "punkt zbierania odpadów w Mielcu na
fragmencie działek oznaczonych nr ewid. gruntu: 59/23, 59/25
Obręb 3-Przemysłowy".
21.07.2017 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.31.2017
Obwieszczenie UGG-U.6733.31.2017 w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
polegającej na budowie podziemnej linii elektroenergetycznej
kablowej nN.
19.07.2017 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.29.2017
Obwieszczenie UGG-U.6733.29.2017 w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego
ciśnienia.
18.07.2017 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.37.2017
Obwieszczenie UGG-U.6733.37.2017 w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
polegającej na budowie podziemnej linii kablowej nN oświetlenia
ulicznego
18.07.2017 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.30.2017
Obwieszczenie UGG-U.6733.30.2017 w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
polegającej na budowie odcinka sieci gazowej niskiego
ciśnienia, w Mielcu
18.07.2017 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.40.2017
Obwieszczenie UGG-U.6733.40.2017 o umorzeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci
13.07.2017 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.39.2017
Obwieszczenie UGG-U.6733.39.2017
13.07.2017 więcej