Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie UGG-U.6733.67.2017
Obwieszczenie UGG-U.6733.67.2017 w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
polegającej na budowie odcinka sieci gazowej niskiego
ciśnienia.
17.11.2017 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.65.2017
Obwieszczenie UGG-U.6733.65.2017 w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji
13.11.2017 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.66.2017
Obwieszczenie UGG-U.6733.66.2017 w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego
ciśnienia.
13.11.2017 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia pn. Usługi naprawy silników i śmigieł...
10.11.2017 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.81.2017
Obwieszczenie UGG-U.6733.81.2017 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia
ul. Dąbrówki
10.11.2017 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.59.2017
Obwieszczenie UGG-U.6733.59.2017 w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej i
kanalizacji.
10.11.2017 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.79.2017
Obwieszczenie UGG-U.6733.79.2017 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci
06.11.2017 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.80.2017
Obwieszczenie UGG-U.6733.80.2017 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka
sieci.
06.11.2017 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.72.2017
Obwieszczenie UGG-U.6733.72.2017 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka
sieci.
06.11.2017 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6730.104.2017
Obwieszczenie UGG-U.6730.104.2017 o wydaniu decyzji o warunkach
zabudowy
03.11.2017 więcej