Lista artykułów

Nazwa artykułu
Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury
Data: 20.11.2017r., godz. 15:30
17.11.2017 więcej
08.11.2017 więcej
Posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów
Data: 17.10.2017r., godz. 13:30
13.10.2017 więcej
13.10.2017 więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji
Data: 28.09.2017r., godz. 14:00
22.09.2017 więcej
Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury
Data: 25.09.2017r., godz. 14:00
22.09.2017 więcej
Posiedzenie Komisji
Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Spraw Socjalnych i Komisji
Porządku Publicznego i Regulaminowej. Data: 25.09.2017r. godz.
15:30
22.09.2017 więcej
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
Data: 12.09.2017r. godz. 13:00
12.09.2017 więcej
Posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów
Data: 12.09.2017r. godz. 14:30
12.09.2017 więcej
Posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji
Data: 11.09.2017r. godz. 16:00
11.09.2017 więcej