Lista artykułów

Nazwa artykułu
Jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Mielec
Centrum Usług Wspólnych w Mielcu. Likwidacja Miejskiego
Zespołu Obsługi Przedszkoli i Żłobków nastąpiła 31.12.2016
r. w miejsce którego powołano Centrum Usług Wspólnych w
Mielcu - od 1.01.2017 r.)
11.01.2017 więcej
Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Mielec
Jednostki Organizacyjne Gminy Miejskiej Mielec
05.02.2016 więcej