Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Mielcu ogłasza otwarty i
konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze-specjalista
ds. księgowo-kadrowych w Centrum Usług Wspólnych w Mielcu ul.
Biernackiego 6a
18.05.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Mielcu ogłasza otwarty i
konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze -
specjalisty ds. kadr w Centrum Usług Wspólnych w Mielcu ul.
Biernackiego 6a
18.05.2017 więcej